SS Miss Olympia, SS Special Soul ovat yhteisomistuksessa kennel Sadan Salaman kanssa.